+389 78 372 119
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Геодетски мерења и елаборати

Лиценца за судско вештачење од областа на геодезијата.

 

Лиценца за вршење на теренски геодетски мерења.

 
 
 
 
 
 
 

За нас

 
Геодетската фирма за геодетски и катастарски работи - ГЛОНАС е основана во 2015 година. Се занимава со секаков вид на геодетски мерења и изработка на геодетски елаборти од секаков тип.
Голем дел од нашиот обем на работа претставува консултација и решавање на катастарски проблеми. Нашиот млад, но искусен тим секогаш е подготвен да одговори на сите предизвици, брзо и квалитетно да ги задоволи барањата на клиентите.

Истотака имаме големо искуство од областа на инженерската геодезија, во однос на поставување на објекти за градба, следење на објекти при изградба, а посебна чест ни е што имавме можност да бидеме носители на геодетските работи при изградбата на регионалниот пат Градско - Прилеп (делницата Дреново - Росоман).

 
 
 
 
 
 

Сакаш да дознаеш повеќе?

 
 
 

+389 78 372 119

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поседуваме

 

Лиценца за судско вештачење од областа на геодезијата.

 

Лиценца за вршење на теренски геодетски мерења

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Услуги

 
 
 
 
 

Изработуваме геодетски елаборати за:

 
 
 
 
 
 

Физичка делба на парцела;

 
 
 
 
 
 
 
 

Запишување на новоизградени објекти во катастар;

 
 
 
 
 
 
 
 

Нумерички податоци;

 
 
 
 
 
 
 
 

Легализација на бесправно објекти;

 
 
 
 
 
 
 
 

Експропријација;

 
 
 
 
 
 
 
 

Физичка делба на парцела.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обележување на катастарски и градежни парцели

 
 
 
 
 

Обележување на катастарски и градежни парцели

 
 
 
 
 
 
 
 

Обележување на објекти за изградба

 
 
 
 
 
 
 
 

Снимање на фактичка состојба

 
 
 
 
 
 
 
 

Ажурирана подлога и останати видови на геодетско снимање

 
 
 
 
 
 
 
 

Снимање на количини од ископ/насип;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНТАКТИРАЈТЕ НÈ

 
Прашања? Коментари? Ние сме тука за да помогнеме! Едноставно пополнете го овој формулар, и веднаш ќе бидеме во контакт.

 
 
*
 
 
 
*
 
 
 
 
*